Skip to content

‘Теорія потенціалу та її застосування’

16
Жов

Семочко Надія “Оцінки зверху оператора дробового інтегрування від логарифмічної похідної”

Read moreRead more

5
Чер

Колос Н. М. “Розріджено неперервні відображення та простори розріджено-неперервних відображень (за матеріалами кандидатської дисертації)”

Read moreRead more

5
Чер

Кучмінська Х. Й. “Розвиток аналітичної теорії двовимірних неперервних дробів (за матеріалами докторської дисертації)”

Read moreRead more

29
Тра

Золота Ольга “Асимптотичні властивості аналітичних та гармонійних у полікрузі функцій, зображуваних інтегралами Пуассона-Стільтьєса (за матеріалами кандидатської дисертації)”

Read moreRead more

29
Тра

Задорожна Ольга “Асимптотичне поводження аналітичних функцій, зображуваних рядами Діріхле (за матеріалами кандидатської дисертації)”

Read moreRead more

22
Тра

Домша О. “Загальна діагональна редукція матриць над кільцями стабільного рангу 1″

Read moreRead more

15
Тра

Скасків Л. “Групи, багаті близькими до нільпотентних підгрупами (за матеріалами кандидатської дисертації)”

Read moreRead more

15
Тра

Маслюченко О.В. “Побудова $omega$-первісних та різні аналоги компактних операторів (за матеріалами докторської дисертації)”

Read moreRead more

8
Тра

Гринів О. “Вільні універсальні об’єкти у категоріях у категоріях топологічних інверсних напівгруп (за матеріалами кандидатської дисертації)”

Read moreRead more

8
Тра

Васюник І. “Теоретико-структурні властивості матриць над кільцями Безу (за матеріалами кандидатської дисертації)”

Read moreRead more